Tổng hợp tên các loại phần mềm quan sát camera qua điện thoại các hãng camera

Các phần mềm xem camera quan sát từ xa trên điện thoại, máy tính bảng và các cổng “port” mặc định của từng nhà sản xuất.​

STT SẢN PHẨM ĐẦU GHI HÌNH DVR – IP TÊN PHẦN MỀM Cổng mặc định (Port)
1 Đầu ghi KTS Avtech – Camera IP Eagle eyes 80
2 Đầu ghi KTS Vdtech ( Dòng BV) Vmeye plus 34599
3 Đầu ghi KTS Vdtech ( Dòng HA-HF) Cplayer 15961
4 Camera IP Nichietsu IprosecuM 80
5 Đầu ghi KTS Nichietsu Iprosecu V2 80
6 Đầu ghi Ztech vmeyesuper 34567
7 Đầu ghi KTS Samsung Ipolis mobile 80
8 Đầu ghi KTS KCE Amce 80
9 Đầu ghi KTS ICAM ZMEye / KMEye 15961
10 Camera IP Panasonic Ipcam Viewpro/ Live Campro 80
11 Đầu ghi hình Vantech MEYE/VMEYE
Model : X200-X500D1- X700 NVR(HVR) –X700 NVR2 (X: là số kênh của đầu ghi) Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: IDMSS/ Anroid: gDmss HD 37777
Model: X800. (X: là số kênh của đầu ghi) Phần mềm xem qua hệ điều hành iOS: Naway+ hoặc Ezeye/Anroid: Naway 8888
Model: X100. (X: là số kênh của đầu ghi) iOS/ Anroid: iWatchDVR II. 80
Đầu ghi hình AHD VP-461AHD QMeye 5800
12 Đầu ghi Securean KMEYE 15961
13 Đầu ghi ESCORT DVRMobile 6802
14 Đầu ghi Dahua iDMSS Lite, gDMSS 37777
15 Đầu ghi hình HIKVISION iVMSS-4500 8000

Ngoài ra chúng ta có thể tham khảo thêm các cổng mặc định “port default” của các phần mềm xem camera sau :

STT TÊN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG Cổng điện thoại mặc định (Port Mobile)
1 Ezeye, EzeyePro, eyePlayer, Super mEye, Meye, Meye free, MeyePlus, Streaming 100
2 Tmeye, Tmeye+, Tmeye free 101,111
3 zMeye, zMeyePlus, zMeye free 3357
4 IMSeye, IMSeye(old), IMSeyePro 8000
5 DVRMobile 6802
6 Aplayer, Aplayer+, APlayerPro, Asee, Asee+, AseePro, AseeProHD, Asee free, Ezeye, Swann View 18004
7 Super vMeye, vMeyesuper 34567
8 vMeye, vMeye free, vMeyeHD, vMeye+(imac) 34599
9 Super KWeye+,KWeye, Kweye+, Kweye(imac) 7050
10 Kmeye, Super Kmeye4, Kmeye4, SmartHD, Cplayer 15961
11 Super vMeye, vMeyesuper 34567
12 HBPlayer, DVRPlayer, DVRPlayer+, Viscoo 15966
13 DVRPlayer+(imac) 8101
14 Mobileeye, MobileEye client(imac) 10510
15 Naway, Naway+, Naway Pro, Ezeye, Ezeye Pro 8888,8866,8855

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat