Bảng xếp hạng TOP 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay

TOP 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay năm 2024 – TOP Security 50 Ranking

Ngành bảo mật vật lý đang ở giữa những chuyển đổi đáng kể, được đặc trưng bởi khả năng tiếp cận và sử dụng AI được nâng cao nhờ những đột phá về công nghệ. Đồng thời, địa chính trị toàn cầu đang tác động đến hiện trạng và có khả năng tạo ra những cơ hội mới trên thị trường.

Bảng xếp hạng TOP 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay của tạp chí ASMAG đi sâu vào những thay đổi này từ góc độ thị trường và cung cấp đánh giá cũng như tổng quan về các xu hướng sắp tới trên thị trường chứng khoán Châu Á, Mỹ và Châu Âu.

Bảng xếp hạng TOP 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay
Bảng xếp hạng TOP 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách xếp hạng 50 thương hiệu camera quan sát tốt nhất hiện nay được bình chọn bởi tạp chí an ninh Asmag vào tháng 12 năm 2023, danh sách bao gồm Top 50 hãng camera an ninh, Top 50 thương hiệu camera giám sát theo khu vực và Top 50 Thương hiệu an ninh theo nhóm sản phẩm.

Dẫn đầu qua các năm vẫn là HIKVISION, đây là thương hiệu camera đã luôn ở vị trí TOP 1 trong những năm gần đây, tiếp đến là Dahua và Top 3 là Assa Abloy

Hãy cùng theo dõi thống kê Bảng xếp hạng Top 50 thương hiệu camera tốt nhất hiện nay trong nội dung này nhé.

2023 Top Security 50

’23 ’22 Company Headquarters Main Product Group Total Revenue (US$ Millions) Revenue Growth
2022 2021 2021-2022
1 1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY
(VIDEO SURVEILLANCE)
China Multiple $9,788.0 $9,679.9 1.1%
2 2 DAHUA TECHNOLOGY China Multiple $4,541.7 $4,879.0 -6.9%
3 3 ASSA ABLOY
(ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS)
Sweden Entry System $3,580.1 $2,815.9 27.1%
4 4 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Multiple $1,572.0 $1,155.8 36.0%
5 5 MOTOROLA SOLUTIONS
(VIDEO SECURITY AND ANALYTICS)
U.S. Multiple $1,523.0 $1,226.0 24.2%
6 8 ALLEGION
(ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL)
U.S. Entry System $850.7 $602.2 41.3%
7 7 TIANDY China Video Surveillance $805.8 $791.1 1.9%
8 9 HANWHA VISION (formerly Hanwha Techwin) Korea Video Surveillance $775.9 $526.0 47.5%
9 6 UNIVIEW TECHNOLOGIES China Video Surveillance $762.0 $902.4 -15.6%
10 10 AIPHONE Japan Intercom $401.7 $395.5 1.6%
11 13 INTELBRAS Brazil Multiple $374.1 $305.8 22.3%
12 17 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance $333.7 $182.9 82.5%
13 15 CP PLUS India Video Surveillance $292.1 $209.7 39.3%
14 12 ZKTECO China Multiple $285.1 $290.5 -1.9%
15 11 DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY China Video Surveillance (Lens) $274.3 $306.4 -10.5%
16 18 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance $210.3 $161.2 30.4%
17 19 NEDAP Netherlands Multiple $167.8 $156.1 7.5%
18 21 IDIS Korea Video Surveillance $164.2 $134.4 22.2%
19 14 INFINOVA China Video Surveillance $153.7 $235.5 -34.7%
20 20 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance $144.2 $149.1 -3.3%
21 26 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. Multiple $143.6 $114.0 25.9%
22 24 OPTEX
(SECURITY SENSORS)
Japan Intrusion Detection $122.2 $103.9 17.7%
23 25 COMMAX Korea Home Security & Automation $120.8 $109.5 10.3%
24 23 RAYSHARP China Video Surveillance $118.0 $128.9 -8.5%
25 16 KEDACOM
(VIDEO SURVEILLANCE)
China Video Surveillance $115.5 $193.2 -40.2%
26 30 IDENTIV U.S. Entry System $112.9 $103.8 8.8%
27 27 GALLAGHER New Zealand Entry System $112.4 $101.4 10.9%
28 32 SUPREMA Korea Entry System $94.3 $80.1 17.8%
29 35 EVETAR China Video Surveillance (Lens) $86.9 $74.4 16.8%
30 33 TAMRON
(SURVEILLANCE & FA LENSES)
Japan Video Surveillance (Lens) $85.5 $71.2 20.0%
31 N/A MEARI China Home Security & Automation $82.2 $82.5 -0.4%
32 34 KOCOM Korea Home Security & Automation $73.8 $71.7 2.8%
33 37 FOCTEK PHOTONICS China Video Surveillance (Lens) $67.3 $67.7 -0.6%
34 38 BLUESKY TECHNOLOGIES China Video Surveillance $62.4 $60.1 3.8%
35 36 MOBOTIX Germany Video Surveillance $58.9 $65.6 -10.2%
36 39 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance $58.6 $57.3 2.3%
37 40 COSTAR TECHNOLOGIES U.S. Video Surveillance $54.2 $52.9 2.4%
38 48 EVOLV TECHNOLOGY U.S. Screening Systems $49.6 $21.8 127.6%
39 44 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $35.9 $31.3 15.0%
40 N/A UNION COMMUNITY Korea Entry System $35.7 $30.2 18.3%
41 43 SENSTAR TECHNOLOGIES Israel Multiple $35.6 $34.9 1.8%
42 41 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance $34.1 $40.4 -15.6%
43 45 SYNECTICS
(SYSTEM DIVISION)
U.K. Video Surveillance $29.8 $25.5 17.1%
44 42 GEOVISION Taiwan Video Surveillance $29.2 $47.7 -38.8%
45 46 ITX SECURITY Korea Video Surveillance $20.6 $24.3 -15.1%
46 52 ACTI Taiwan Video Surveillance $15.7 $14.7 6.9%
47 N/A THRUVISION U.K. People Screening $15.3 $10.3 48.5%
48 49 AVA GROUP Australia Multiple $13.4 $18.0 -25.7%
49 N/A EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $10.9 $12.6 -13.9%
50 47 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance $8.3 $21.3 -60.8%

Security 50 by Region

’23 Company Main Product Group Revenue
(in US$ millions) 2022
Revenue Growth
2021-2022

Americas

5 MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) Multiple $1,523.0 24.2%
6 ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) Entry System $850.7 41.3%
11 INTELBRAS Multiple $374.1 22.3%
21 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES Multiple $143.6 25.9%
26 IDENTIV Entry System $112.9 8.8%
37 COSTAR TECHNOLOGIES Video Surveillance $54.2 2.4%
38 EVOLV TECHNOLOGY Screening Systems $49.6 127.6%

Europe

3 ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) Entry System $3,580.1 27.1%
4 AXIS COMMUNICATIONS Multiple $1,572.0 36.0%
16 MILESTONE SYSTEMS Video Surveillance $210.3 30.4%
17 NEDAP Multiple $167.8 7.5%
35 MOBOTIX Video Surveillance $58.9 -10.2%
43 SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) Video Surveillance $29.8 17.1%
47 THRUVISION People Screening $15.3 48.5%

Middle East

41 SENSTAR TECHNOLOGIES Multiple $35.6 1.8%

APAC

1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) Multiple $9,788.0 1.1%
2 DAHUA TECHNOLOGY Multiple $4,541.7 -6.9%
7 TIANDY Video Surveillance $805.8 1.9%
8 HANWHA VISION (formerly Hanwha Techwin) Video Surveillance $775.9 47.5%
9 UNIVIEW TECHNOLOGIES Video Surveillance $762.0 -15.6%
10 AIPHONE Intercom $401.7 1.6%
12 VIVOTEK Video Surveillance $333.7 82.5%
13 CP PLUS Video Surveillance $292.1 39.3%
14 ZKTECO Multiple $285.1 -1.9%
15 DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY Video Surveillance (Lens) $274.3 -10.5%
18 IDIS Video Surveillance $164.2 22.2%
19 INFINOVA Video Surveillance $153.7 -34.7%
20 TVT DIGITAL TECHNOLOGY Video Surveillance $144.2 -3.3%
22 OPTEX (SECURITY SENSORS) Intrusion Detection $122.2 17.7%
23 COMMAX Home Security & Automation $120.8 10.3%
24 RAYSHARP Video Surveillance $118.0 -8.5%
25 KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) Video Surveillance $115.5 -40.2%
27 GALLAGHER Entry System $112.4 10.9%
28 SUPREMA Entry System $94.3 17.8%
29 EVETAR Video Surveillance (Lens) $86.9 16.8%
30 TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) Video Surveillance (Lens) $85.5 20.0%
31 MEARI Home Security & Automation $82.2 -0.4%
32 KOCOM Home Security & Automation $73.8 2.8%
33 FOCTEK PHOTONICS Video Surveillance (Lens) $67.3 -0.6%
34 BLUESKY TECHNOLOGIES Video Surveillance $62.4 3.8%
36 DYNACOLOR Video Surveillance $58.6 2.3%
39 HI SHARP ELECTRONICS Video Surveillance $35.9 15.0%
40 UNION COMMUNITY Entry System $35.7 18.3%
42 C-PRO ELECTRONICS Video Surveillance $34.1 -15.6%
44 GEOVISION Video Surveillance $29.2 -38.8%
45 ITX SECURITY Video Surveillance $20.6 -15.1%
46 ACTI Video Surveillance $15.7 6.9%
48 AVA GROUP Multiple $13.4 -25.7%
49 EVERFOCUS ELECTRONICS Video Surveillance $10.9 -13.9%
50 HITRON SYSTEMS Video Surveillance $8.3 -60.8%

Security 50 by Product Group

’23 Company Headquarters Revenue
(in US$ millions) 2022
Revenue Growth
2021-2022

Multiple

1 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY (VIDEO SURVEILLANCE) China $9,788.0 1.1%
2 DAHUA TECHNOLOGY China $4,541.7 -6.9%
4 AXIS COMMUNICATIONS Sweden $1,572.0 36.0%
5 MOTOROLA SOLUTIONS (VIDEO SECURITY AND ANALYTICS) U.S. $1,523.0 24.2%
11 INTELBRAS Brazil $374.1 22.3%
14 ZKTECO China $285.1 -1.9%
17 NEDAP Netherlands $167.8 7.5%
21 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES U.S. $143.6 25.9%
41 SENSTAR TECHNOLOGIES Israel $35.6 1.8%
48 AVA GROUP Australia $13.4 -25.7%

Video Surveillance

7 TIANDY China $805.8 1.9%
8 HANWHA VISION (formerly Hanwha Techwin) Korea $775.9 47.5%
9 UNIVIEW TECHNOLOGIES China $762.0 -15.6%
12 VIVOTEK Taiwan $333.7 82.5%
13 CP PLUS India $292.1 39.3%
15 DONGGUAN YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY China $274.3 -10.5%
16 MILESTONE SYSTEMS Denmark $210.3 30.4%
18 IDIS Korea $164.2 22.2%
19 INFINOVA China $153.7 -34.7%
20 TVT DIGITAL TECHNOLOGY China $144.2 -3.3%
24 RAYSHARP China $118.0 -8.5%
25 KEDACOM (VIDEO SURVEILLANCE) China $115.5 -40.2%
29 EVETAR China $86.9 16.8%
30 TAMRON (SURVEILLANCE & FA LENSES) Japan $85.5 20.0%
33 FOCTEK PHOTONICS China $67.3 -0.6%
34 BLUESKY TECHNOLOGIES China $62.4 3.8%
35 MOBOTIX Germany $58.9 -10.2%
36 DYNACOLOR Taiwan $58.6 2.3%
37 COSTAR TECHNOLOGIES U.S. $54.2 2.4%
39 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan $35.9 15.0%
42 C-PRO ELECTRONICS Korea $34.1 -15.6%
43 SYNECTICS (SYSTEM DIVISION) U.K. $29.8 17.1%
44 GEOVISION Taiwan $29.2 -38.8%
45 ITX SECURITY Korea $20.6 -15.1%
46 ACTI Taiwan $15.7 6.9%
49 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan $10.9 -13.9%
50 HITRON SYSTEMS Korea $8.3 -60.8%

Access Control

3 ASSA ABLOY (ELECTROMECHANICAL AND ELECTRONIC LOCKS) Sweden $3,580.1 27.1%
6 ALLEGION (ELECTRONIC PRODUCTS AND ACCESS CONTROL) U.S. $850.7 41.3%
26 IDENTIV U.S. $112.9 8.8%
27 GALLAGHER New Zealand $112.4 10.9%
28 SUPREMA Korea $94.3 17.8%
40 UNION COMMUNITY Korea $35.7 18.3%

Intrusion Alarm & Others

10 AIPHONE Japan $401.7 1.6%
22 OPTEX (SECURITY SENSORS) Japan $122.2 17.7%
23 COMMAX Korea $120.8 10.3%
31 MEARI China $82.2 -0.4%
32 KOCOM Korea $73.8 2.8%
38 EVOLV TECHNOLOGY U.S. $49.6 127.6%
47 THRUVISION U.K. $15.3 48.5%

Như vậy theo Bảng xếp hạng Top 50 Thương hiệu camera tốt nhất các công ty lĩnh vực an ninh – Security 50 Ranking năm 2024 theo tạp chí ASmag trên thì Hikvision tiếp tục ở ngôi vị số 1 trong nhiều năm liền.

Đứng thứ 2 là Dahua với mức tăng trưởng tốt trong năm nay

Chúng ta có thể thấy mặc dù một năm 2023 đầy khó khăn nhưng các công ty trong lĩnh vực thiết bị an ninh, CCTV Vẫn trên đà phát triển.

Các đơn vị có tên trong top 50 của tạp chí A&S bao gồm các nhà sản xuất qui mô lớn cho đến các đơn vị cung cấp các giải pháp tới tay người tiêu dùng và đề cử cho ngành công nghiệp an ninh những doanh nghiệp tên tuổi, thành công hàng đầu trên thị trường.

Tìm hiểu về Top Security 50 Ranking

Trong 17 năm liên tiếp, A&S Security 50 đã xếp hạng 50 công ty hàng đầu trong toàn bộ ngành công nghiệp bảo mật có doanh thu bán sản phẩm cao nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng nhằm chứng minh sự năng động của ngành công nghiệp thiết bị an ninh thông qua các biến thị trường đa dạng. Và các nhà lãnh đạo ngành này đã đánh bại thị trường và nền kinh tế thế giới bằng cách giải quyết các nhu cầu giải pháp cốt lõi.

Security 50 không chỉ là công nghệ và quảng bá sản phẩm; nó cũng là về việc tạo dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các tầng lớp an ninh toàn cầu và trình bày những quan điểm độc đáo, nguyên bản về quản lý doanh nghiệp, R&D, phát triển kinh doanh, xây dựng thương hiệu, lựa chọn đối tác và hơn thế nữa.

Như nhóm xếp hạng các nhà sản xuất toàn cầu chỉ dựa trên doanh thu bán sản phẩm, lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận ròng, được liệt kê trong báo cáo tài chính công khai của họ cho năm tài chính 2022. Những người tham gia bao gồm từ các nhà sản xuất độc quyền đến các nhà cung cấp giải pháp end-to-end.

Tính đủ điều kiện của một A&S Security 50 Ứng viên cho năm 2023:

  • Các nhà cung cấp thiết bị an ninh điện tử và hệ thống phần mềm, bao gồm camera giám sát, kiểm soát truy cập, phát hiện xâm nhập, thành phần chính và nhiều phân khúc sản phẩm
  • Các công ty bảo mật hoặc các nhà sản xuất thuần túy với các sản phẩm, hệ thống, thương hiệu hoặc giải pháp của riêng họ
  • Phân phối, tích hợp hệ thống, bán lại, giao dịch, lắp đặt, nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ, an ninh thông tin và các công ty an toàn cháy nổ và các doanh thu liên quan khác bị loại trừ
  • Khả năng cung cấp báo cáo tài chính năm tài chính 2022 và năm tài chính 2021, được kiểm toán / xác nhận bởi kế toán viên hoặc công ty kế toán được chứng nhận
  • Các công ty niêm yết đại chúng cũng như một phần nhỏ các công ty tư nhân, công ty đa quốc gia sẵn sàng chia sẻ báo cáo thường niên đã được chứng nhận của họ cũng được bao gồm. Bằng cấp của họ sẽ được nhóm biên tập của a & s xác nhận cẩn thận về mức độ nhận biết thương hiệu và thị phần của họ trên thị trường quốc tế.
GHI CHÚ VỀ CÁC SỐ LIỆU TÀI CHÍNH:

A&S   không chịu trách nhiệm về thông tin tài chính do bất kỳ công ty cá nhân nào cung cấp. Để so sánh công bằng, các đơn vị tiền tệ không phải của Hoa Kỳ đã được chuyển đổi bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái tầm trung từ tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm do Sở Thuế vụ (IRS), cơ quan thu thuế Hoa Kỳ và quản lý Bộ luật Thuế vụ do Quốc hội ban hành.

Đây là danh sách không thiên vị dựa trên sự sẵn sàng chia sẻ hiệu quả bán hàng của những người tham gia.

Hy vọng với dữ liệu Huế camera chia sẻ trên đây quý khách sẽ có thêm thông tin về Top 50 thương hiệu camera tốt nhất , Top 50 thương hiệu camera giám sát theo khu vực và Top 50 Thương hiệu an ninh theo nhóm sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat