Thiết bị tường lửa Ruijie RG-WALL 1600-S3100 Firewall

Mã: RG-WALL 1600-S3100 Thương hiệu:

40,914,000 

RG-WALL 1600-S3100 Next-Generation Firewall

Hardware Acceleration with Superior
Performance (From 1.5Gbps to 80Gbps
FW Throughput)
Built-in Advanced Firewall, IPS, Anti-X
Features Protection
Security, Switching & Routing All-In-One
(Up to 42 GE Ports & 8 10GE Ports)
Comprehensive Logs and Audits (With
Internal Storage)

Đơn giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, vui lòng liên hệ KD : 0904.904.580 để có giá tốt nhất tại thời điểm đặt hàng . Đơn hàng đại lý số lượng gọi ngay : 0905.037.467
.