Phần mềm camera – Công cụ hỗ trợ

Phần mềm camera, ứng dụng quản lý camera là những công cụ không thể thiếu để bạn có thể theo dõi và giám sát camera từ xa thông qua mạng Internet. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều ứng dụng theo dõi camera, phần dưới đây Huế camera tổng hợp các phần mềm ứng dụng và công cụ cài đặt camera cập nhật mới nhất đến nay.

Phần mềm camera – Công cụ hỗ trợ

Phần mềm camera– công cụ hỗ trợ

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 Disk Caculator V1.000.000.00 Tải về
2 Disk Manager V1.000.000003.2 Tải về
3 Project Design Tool V1.001.0000010.0 Tải về
4 SmartPSS – AC V1.002.0000010.0 Tải về
5 Convert Tool V1.0.0 Tải về
6 ConfigTool V5.000.00000.1.8 Tải về
7 DH Thermal V1.000.00000.1 Tải về
8 Smart Player V4.001.00000.0 Tải về
9 VDP Config Update 12.01.2022 Tải về
10 Video Wall Configurator V1.00.0 Tải về
11 Product Selector V1.000.00000.3 Tải về
12 Camera Calculator V2.000.00000.6 Tải về
STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 Onvif Device Manager 2.2.250 Tải về
2 Advanced IP Scanner 2.5.3850 Tải về
3 Bandwidth Calculator 1.0.0.3 Tải về
4 Disk Calculator 3.0.21 Tải về
5 Nmap 7.91 Tải về
6 Advanced Port Scanner 2.5.3869 Tải về
7 Wireshark (Win64) 4.0.5 Tải về
8 UCBrowser V7.0.185.1002_4601 Tải về
9 Flash Player 32.0 Tải về

1. Phần mềm camera Dahua

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 SmartPSS (Win64) 2.003 Tải về
2 SmartPSS (Win32/64) 2.02.1 (cũ) Tải về
3 SmartPSS – AC (Win64) 1.001 Tải về
4 SmartPSS – AC (Win64) – Tiếng Việt 1.001 Tải về
5 Config Tool – D (Bản riêng) 4.11.3.D Tải về
6 Config Tool 5.000 Tải về
7 Config Tool 4.11.3 Tải về
8 Config Tool 3.20.0 Tải về
9 VDP Config 1.8.4.0 Tải về
10 DSS Express 1.000 Tải về
11 SmartPlayer 4.000 Tải về
12 Imou Life for PC 2.1.5.1111 Tải về

2. Phần mềm camera Kbvision

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 KB Config Tool 4.11.3.5 Tải về
2 Config Tool – D (Bản riêng) 4.11.3.D Tải về
3 KBiVMS V2.03.1 (Win64) 2.03.1 Tải về
4 KBiVMS V2.02.0 (Win32/64) 2.02.0 Tải về
5 KBiVMS V1.14.1 (Win32/64) 1.14.1 Tải về
6 VDP Config 1.8.4.0 Tải về
7 KB Player 3.41.0 Tải về
8 KBWIN for PC (Win32/64) 5.12.2 Tải về
9 Search Tool (K Series) 1.000 Tải về
10 SmartPSS – AC (Win64) – Tiếng Việt 1.001 Tải về

3. Phần mềm camera Hikvision

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 iVMS 4200 3.5.0.7 Tải về
2 iVMS 4200 3.3.0.7 Tải về
3 Storage Server 3.2.0.10 Tải về
4 Stream Media Server 3.2.0.10 Tải về
5 Fix thiếu file msvcp120.dll (iVMS 4200) Tải về
6 Gói ngôn ngữ tiếng việt (iVMS 4200) Tải về
7 SADP Tool 3.0.4.5 Tải về
8 VS Player (Win64) 7.4.4 Tải về
9 VS Player (Win23/64) 7.4.3 Tải về
10 Batch Configuration 3.0.3.8 Tải về
11 EZVIZ PC Studio 2.1.1 Tải về

4. Phần mềm từ UNV

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 EZStation (Win32) B1130.3.9.0 Tải về
2 EZStation (Win64) B1130.3.10.0 Tải về
3 EZPlayer B1111.1.6.0 Tải về
4 EZTools B0011P26 Tải về
5 EZWall R1121.1.3.0 Tải về
6 Two Layer Search Tool 1.0.1 Tải về

5. Phần mềm từ TP-Link

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 Java 8 (JRE – Windows – i586) 8u371 Tải về
2 Omada Discovery Utility
(Tìm thiết bị TP-Link trong mạng nội bộ)
5.0.8 Tải về
3 Omada SDN Controller Windows 5.9.31 Tải về

6. Phần mềm từ Questek

STT PHẦN MỀM TẢI XUỐNG
Dòng QUESTEK 6100AHD + 9000NVR + 9000IP
1 CMS v3 ( Phần mềm quản lý camera) Tải về
2 Device Manager ( Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP ) Tải về
3 H264 Playback ( Phần mềm hỗ trợ xem lại đoạn ghi hình) Tải về
Dòng QUESTEK 8400 + 6000IP
4 NVMS 1000 (Phần mềm quản lý camera) Tải về
5 NVMS 1200 ( Phần mềm quản lý camera(cho MAC OS) Tải về
6 IP Tool (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP ) Tải về
7 IP Tool 2 (Phần mềm tìm kiểm địa chỉ IP – phiên bản 2) Tải về
Dòng QUESTEK 5000D5
8 CMS V3 for Questek 5000 (Phần mềm quản lý camera) Tải về
Camera IP 921IP & 922IP
9 CMS Client (Phần mềm quản lý Camera) Tải về
Camera IP 905HW
10 Search Pro (Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP) Tải về
11 iSmartViewPro (Phần mềm quản lý camera) Tải về
Phần mềm khác dành cho Questek
12 Phần mềm CMS QUESTEK WIN 8100 Series Tải về
13 Phần mềm NVMS-1000 V3.1 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) Tải về
14 Phần mềm NVMS-1200 (8400 Series AHD, 8400 Series TVI, 6400 Series) – Mac OS Tải về
15 Phần mềm CMS 6100 v3 Tải về
17 Phần mềm CMS 6200AHD Tải về
18 Phần mềm CMS 9000UIP Series Tải về
19 Phần mềm CMS 9000IP Series Tải về
20 Phần mềm CMS 6100i NVSIP Series Tải về
21 Phần mềm CMS QTX-6400 NVMS-1200 cho MAC Tải về
22 Phần mềm Seach Camera IP 9000 Tải về
23 Phần mềm CMS 6900 Tải về
24 Phần mềm dùng tìm kiếm đầu ghi và camera IP dòng QUESTEK ONE Tải về
25 Phần mềm VMS cho dòng camera QTX-6104A/B CVI Tải về
26 Phần mềm xem file backup (6400, 8400 Series) Tải về
27 Phần mềm CMS đầu ghi hình 6900AHD Series Tải về
28 Phần mềm IP Update Questek.tv Tải về
29 Mobile Apps List (Danh sách phần mềm dùng trên điện thoại/MTB) Tải về

7. Phần mềm từ J-Tech

STT PHẦN MỀM TẢI XUỐNG
1 Phần mềm CMS dùng cho camera và đầu ghi J-Tech Tải về
2 Phần mềm VMS dùng cho camera và đầu ghi Danale Tải về
3 Phần mềm CMS dùng cho camera CareCam Tải về

8. Phần mềm từ YooSee

STT PHẦN MỀM TẢI XUỐNG
1 Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86) Tải về
2 Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x64) Tải về
3 Phần mềm xem camera YooSee trên máy tính (CMS Client) Tải về

9. Phần mềm từ Lorex

STT PHẦN MỀM PHIÊN BẢN TẢI XUỐNG
1 Lorex Cloud PC 1.0.0 Tải về
2 Lorex Client 13 1.0.0 Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat