UniFi – Hướng dẫn cài đặt Facebook Marketing

YÊU CẦU CẦN CÓ:

Vì tính năng Facebook Wi-Fi hoạt động dựa trên Facebook nên các yêu cầu cần có sẽ khác so với mạng UniFi cơ bản. Để sử dụng tính năng Facebook Wi-Fi của UniFi, bạn cần:

– Cài đặt UniFi Controller phiên bản 5.6.12 hoặc cao hơn.

– Có một Fanpage Facebook của doanh nghiệp bạn, và trang này PHẢI ở chế độ Công Khai.

– UniFi Controller luôn phải hoạt động.

THỰC HIỆN :

– Mở UniFi Controller

– Vào Settings > Guest Control, và chọn mở “Enable Guest Control”

– Trong Authentication, chọn “Facebook Wi-Fi”

face unifisaigon

– Trong Phần Facebook Wi-Fi, nhập một Gateway Name (GN). GN chỉ được dùng với Facebook Wi-Fi và người dùng không thấy được.

– Sau đó, nhấn Apply Changes.

– Sau khi đã lưu thay đổi, bạn có thể cấu hình Facebook Wi-Fi bằng cách nhấn vào “GO TO FACEBOOK WI-FI CONFIGURATION”.

face unifisaigon 1

– Bạn sẽ được chuyển hướng đến Facebook để tiếp tục cấu hình. Bạn sẽ thấy một trang như sau:

face unifisaigon 2

– Tiếp theo, dưới phần Facebook Page, chọn Trang Facebook của doanh nghiệp của bạn.

face unifisaigon 3

– Bên dưới Bypass Mode (Chế độ bỏ qua ), chọn 1 trong 2:

– “Bỏ qua liên kết check-in” – cho phép người dùng kết nối Wi-Fi không cần phải check-in trên mạng xã hội

– “Yêu cầu mã Wi-Fi” – yêu cầu người dùng nhập mật khẩu Wi-Fi mà bạn đã cài đạt

face unifisaigon 4

– Chọn “Thời gian truy cập” để xác định thời gian người dùng được truy cập Wi-Fi trước khi phải xác thực lại.

face unifisaigon 5
– Chọn “Điều khoản dịch vụ” nếu muốn người dùng chấp chận điều khoản dịch vụ của bạn.

– Sau khi bạn đã cấu hình xong các bước trên, nhấn “Lưu cài đặt”. Bạn có thể tắt cửa sổ này sau đó.

– Cuối cùng, bạn phải lưu cấu hình Facebook Wi-Fi vào tên Wi-Fi, bằng cách vào Settings > Wireless
Networks > Chọn SSID, tên Wi-Fi bạn muốn áp dụng Facebook Wi-Fi, và nhấn chọn “Apply Guest Policies”, sau đó nhấn “Save”.

 

Xem thêm :

UNIFI WIFI : Unifi AP | UAP-LR | UAP AC Mesh | UAP AC Mesh PRO | UAP AC Lile | UAP AC LR | UAP AC PRO | Unifi NanoHD | Unifi AC HD | Unifi AC SHD | UAP-AC-IW | UAP-AC-IW-PRO | AmpliFi HD |

UNIFI SWITCH & SWITCH POE: Unifi US-8 | US-24 | US-48 | ES-24-LITE | ES-48-LITE | US-8-150W| US-16-150W | US-24-250W | US-48-500W | ES-24-250W | ES-48-500W

UNIFI ROUTER & EDGEROUTER: Unifi USG | USG-PRO-4 | EdgeRouter X | EdgeRouter X SFP | EdgeRouter Lite | EdgeRouter ER-4 | EdgeRouter ER-6P | EdgeRouter Pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat