Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi

Sau đây là bảng mô tả tính năng hoặt động đèn LED trên UniFi wifi, nhìn vào các thông tin này giúp người dùng có thể xác định nhanh được tình trạng hoạt động và lỗi của thiết bị.

Bảng dưới áp dụng cho các mã sau: UniFi AP AC Lite, UniFi AP AC LR, UniFi AP AC Pro, UniFi AP Pro, UniFi AP AC HD, UniFi AP AC Edu, UniFI AP Outdoor plus.

Mô tả hoạt động động/Tình Trạng đèn LED
Initializing AP đang khởi động

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Trắng / Tắt tốc độ nhanh, 1/2s mỗi lần

Mặc định nhà sản xuất AP đang đợi kết nối với controller để cài đặt

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Sáng trắng

Đã kết nối với router và controller AP đã được cấu hình SSID và hoặt động bình thường

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Sáng xanh dương

Lỗi khởi tạo A12 Thiết bị không boot và khởi động được, vui lòng liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ.

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh 

Chớp trắng nhanh liên tục

Nâng cấp phần mềm AP thông báo nâng cấp phần mềm, sau khi nâng cấp xong sẽ hoạt động bình thường.

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Chớp nhanh Trắng / Xanh

Không có kết nối internet Kiểm tra đường dây, hoặc router mạng

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Sáng xanh lam và nhấp nháy với chu kỳ 5 giây

Định vị Tính năng định vị thiết bị khi ta click vào mục định vị trong controller, giúp ta biết AP đó đang lắp đặt vị trí nào

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Chớp xanh lam nhanh và dừng chớp sau vài giây

Chế độ TFTP Thiết bị ở chế độ TFTP, được kích hoạt bằng cách giữ nút reset trước khi cấp nguồn, sau đó tiếp tục giữ lại thiết lập cho đến khi trình tự Trắng / Xanh / Tắt / Lặp lại được nhìn thấy.

UAP-AC-TFTP.gif

Nhấp nháy trắng xanh rồi tắt

Không có nguồn Kiểm tra nguồn PoE hoặc dây cáp LAN

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Đèn tắt

Bảng dưới áp dụng cho các mã sau: UniFi AP, UniFi AP LR, UniFi Outdoor.

 Mô tả hoạt động động/Tình Trạng đèn LED
Initializing AP đang khởi động

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Cam / Tắt tốc độ nhanh, 1/2s mỗi lần

Mặc định nhà sản xuất AP đang đợi kết nối với controller để cài đặt

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Sáng cam

Đã kết nối với router và controller AP đã được cấu hình SSID và hoặt động bình thường

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Xanh lá cây

Lỗi khởi tạo A12 Thiết bị không boot và khởi động được, vui lòng liên hệ đơn vị cung cấp để được hỗ trợ.

 Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Chớp cam liên tục

Nâng cấp phần mềm AP thông báo nâng cấp phần mềm, sau khi nâng cấp xong sẽ hoạt động bình thường.

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Chớp cam, xanh lá liên tục

Không có kết nối internet Kiểm tra đường dây, hoặc router mạng

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Sáng xanh lá và nhấp nháy với chu kỳ 5 giây

Định vịTính năng định vị thiết bị khi ta click vào mục định vị trong controller, giúp ta biết AP đó đang lắp đặt vị trí nào

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

Chớp xanh lá nhanh và dừng chớp sau vài giây

Không có nguồn Kiểm tra nguồn PoE hoặc dây cáp LAN

Chức năng của đèn LED trên wifi UniFi Hình ảnh

LED tắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *