Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

Bảng Các trạng thái đèn LED của UniFi Access Point

Cam / Xanh Lá

UAP,
UAP-LR,
UAP-Outdoor5

Trắng / Xanh Dương

UAP-PRO, UAP-Outdoor+,
UAP-AC, UAP-AC-OD, UAP-IW,
UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO

 

AP đang khởi động

UAP 1 InitializingFlashing Amber / Off Every 1/2s UAP AC 1 InitializingFlashing White / Off Every 1/2s
Chế độ mặc định

AP đang chờ Adopt

UAP 2 Factory DefaultsSteady Amber UAP AC 2 Factory DefaultsSteady White
Đã đổ cấu hình và hoạt động bình thường

 

UAP 4 AdoptedSteady Green UAP AC 4 AdoptedSteady Blue
UniFi Access Point bị lỗi UAP 9 Error A12

Strobing Amber / Off

UAP AC 9 Error A12

Strobing White / Off

Cập nhật firmware, đừng tắt nguồn hoặc mất kết nối UniFi Access Point UAP 7 Firmware UpgradeQuickly Flashing Amber / Green UAP AC 7 Firmware UpgradeQuickly Flashing White / Blue
Isolated

UniFi Access Point mất mạng

UAP 5 IsolatedGreen and Flashing Off Every 5s UAP AC 5 IsolatedBlue and Flashing Off Every 5s
Locating

Xác định vị trí

UAP 6 Locating

Rapid Flashing Green / Off

UAP AC 6 LocatingRapid Flashing Blue / Off
UniFi Access Point đang tắt UAP 8 LED OffLED Off UAP AC 8 LED OffLED Off

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay

Facebook Chat

Zalo Chat