Hãng sản xuất

Số lượng máy nhánh

Số lượng trung kế

Sắp xếp theo:

-42%

Tổng đài SIEMENS HIPATH 1150

SIEMENS

Tổng đài SIEMENS HIPATH 1150

9.150.000

15.734.000

-16%

Tổng đài SIEMENS HIPATH 190

SIEMENS

Tổng đài SIEMENS HIPATH 190

13.750.000

16.430.000

-17%

Tổng đài ADSUN GX832PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN GX832PC

4.711.000

5.676.000

-22%

Tổng đài ADSUN FX864PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN FX864PC

14.708.000

18.900.000

-32%

Tổng đài ADSUN FX424PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN FX424PC

5.580.000

8.208.000

-38%

Tổng đài ADSUN FX432PC

PANASONIC

Tổng đài ADSUN FX432PC

4.600.000

7.462.000

-7%

Tổng đài ADSUN FX416PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN FX416PC

3.650.000

3.905.000

-21%

Tổng đài ADSUN FX312PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN FX312PC

2.662.000

3.390.000

-36%

Tổng đài ADSUN FX106PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN FX106PC

935.000

1.450.000

-11%

Tổng đài ADSUN GX-416PC

ADSUN

Tổng đài ADSUN GX-416PC

4.450.000

5.000.000

-6%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100DBP

16.514.000

17.480.000

-18%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA600

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA600

24.900.000

30.552.000

-25%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-104

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-104

31.620.000

42.430.000

-25%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-96

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-96

28.360.000

38.063.000

-26%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-88

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-88

27.370.000

37.211.000

-21%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-80

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-80

26.380.000

33.211.000

-27%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-72

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-72

23.210.000

31.992.000

-29%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-64

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-64

22.130.000

31.140.000

-31%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-48

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-48

17.880.000

25.922.000

-33%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-40

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-40

16.890.000

25.070.000

-32%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-32

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-32

16.390.000

24.218.000

-36%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-24

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-8-24

12.640.000

19.852.000

-17%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-120

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-120

40.460.000

48.819.999

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-104

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-104

35.807.780

47.115.500

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-96

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-96

32.489.240

42.749.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-80

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-80

31.194.200

41.045.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-72

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-72

27.875.660

36.678.500

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-64

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-64

27.228.520

35.827.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-56

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-56

26.580.240

34.974.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-48

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-48

23.262.080

30.608.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-40

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-40

22.614.560

29.756.000

-24%

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-32

PANASONIC

Tổng đài PANASONIC KX-TDA100D-16-32

21.967.040

28.904.000

Phiên sử dụng (session) sẽ kết thúc vào giây.
Bạn có muốn tiếp tục sử dụng ?
Hỗ trợ trực tuyến

scroll to top