Camera theo kiểu dáng


Hãng sản xuất

Camera theo loại chip

Hỗ trợ WDR

Sắp xếp theo:

-25%

Camera DAHUA SD6C120I-HC

DAHUA

Camera DAHUA SD6C120I-HC

17.586.750

23.449.000

-25%

Camera DAHUA SD63120I-HC

DAHUA

Camera DAHUA SD63120I-HC

15.111.000

20.148.000

-25%

Camera DAHUA SD42112I-HC

DAHUA

Camera DAHUA SD42112I-HC

11.212.500

14.950.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW2200S

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW2200S

3.018.750

4.025.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HDW2200S

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HDW2200S

3.018.750

4.025.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW2100D

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW2100D

2.225.250

2.967.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HDW2100SP

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HDW2100SP

2.001.000

2.668.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW2100SP

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW2100SP

2.001.000

2.668.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW1100R-VF

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW1100R-VF

1.980.000

2.640.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW1100B

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW1100B

1.702.500

2.270.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW1100D

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW1100D

1.673.250

2.231.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HDW1100C

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HDW1100C

1.431.750

1.909.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW1100S

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW1100S

1.431.750

1.909.000

-25%

Camera DAHUA HAC-HFW1100R

DAHUA

Camera DAHUA HAC-HFW1100R

1.155.750

1.541.000

-40%

Camera Questek QTX-8013CVI

QUESTEK

Camera Questek QTX-8013CVI

9.480.000

15.800.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-3400CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-3400CVI

1.020.000

1.700.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-2120CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-2120CVI

984.000

1.640.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-2300CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-2300CVI

1.140.000

1.900.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-2710CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-2710CVI

1.620.000

2.700.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-4160CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-4160CVI

876.000

1.460.000

-40%

Camera QUESTEK QTX-2000CVI

QUESTEK

Camera QUESTEK QTX-2000CVI

1.188.000

1.980.000

Camera VANTECH VP-204CVI

VANTECH

Camera VANTECH VP-204CVI

1.950.000

1.950.000

Camera VANTECH VP-203CVI

VANTECH

Camera VANTECH VP-203CVI

1.780.000

1.780.000

Camera VANTECH VP-202CVI

VANTECH

Camera VANTECH VP-202CVI

3.600.000

3.600.000

Camera VANTECH VP-103CVI

VANTECH

Camera VANTECH VP-103CVI

1.600.000

1.600.000

Camera VANTECH VP-101CVI

VANTECH

Camera VANTECH VP-101CVI

1.500.000

1.500.000

Phiên sử dụng (session) sẽ kết thúc vào giây.
Bạn có muốn tiếp tục sử dụng ?
Hỗ trợ trực tuyến

scroll to top